You currently have
in your basket.

אקטיב מי פנים

מי פנים לשימוש בערב בלבד
התקשר לקבלת מחיר

מי פנים לשימוש בערב בלבד. מי פנים פעילים אלו, מהווים חלק חשוב בהבראת ואיזון העור האקנתי. תפקידם, להסיר בעדינות את השכבה הקרנית, לגרום לפילינג קל, לייבוש מוקדי שומניות בעור, לאפשר יציאת סבום (חלב) חופשית מבלוטות החלב, למנוע התפתחות חיידקית ומניעת הצטלקויות       

 

הוראות שימוש: 

 

מי פנים ייחודיים אלה, יעוררו קילוף ושיפור העור. לאחר ניקוי בסבון וייבוש העור, מספר טיפות על העור ולהספיג. מתאים לשימוש קבוע או מספר פעמים בשבוע לפי מצב העור. יש להימנע ממגע ישיר עם העיניים.

 

מי פנים לשימוש בערב בלבד. מי פנים פעילים אלו, מהווים חלק חשוב בהבראת ואיזון העור האקנתי. תפקידם, להסיר בעדינות את השכבה הקרנית, לגרום לפילינג קל, לייבוש מוקדי שומניות בעור, לאפשר יציאת סבום (חלב) חופשית מבלוטות החלב, למנוע התפתחות חיידקית ומניעת הצטלקויות       

 

הוראות שימוש: 

 

מי פנים ייחודיים אלה, יעוררו קילוף ושיפור העור. לאחר ניקוי בסבון וייבוש העור, מספר טיפות על העור ולהספיג. מתאים לשימוש קבוע או מספר פעמים בשבוע לפי מצב העור. יש להימנע ממגע ישיר עם העיניים.

 

טיפולי פנים © כל הזכויות שמורות. Powered by nopCommerce