You currently have
in your basket.

ביומימיטיק סיסטם קרם

תכשיר המבוסס על חומרי גלם פעילים במיוחד, חומרים שנבדקו במחקרים קליניים רבים והוכחו כמחדשים את השכבה הקרנית של העור
התקשר לקבלת מחיר

תכשיר המבוסס על חומרי גלם פעילים במיוחד, חומרים שנבדקו במחקרים קליניים רבים והוכחו כמחדשים את השכבה הקרנית של העור תוך כדי עידוד יצור תאים חדשים בעומק העור. לאחר 3 שבועות  חל שיפור משמעותי במרקם העור.לאחר 3 חודשים זה פשוט לא להאמין.

הוראות שימוש:

 

על עור נקי ויבש למרוח כמות קטנה ולהספיג.יש להשתמש בשילוב עם התכשיר בעל מקדם הגנה 15  SPF לפחות. יש להימנע ממגע ישיר עם העיניים.הרחק מילדים.

 

תכשיר המבוסס על חומרי גלם פעילים במיוחד, חומרים שנבדקו במחקרים קליניים רבים והוכחו כמחדשים את השכבה הקרנית של העור תוך כדי עידוד יצור תאים חדשים בעומק העור. לאחר 3 שבועות  חל שיפור משמעותי במרקם העור.לאחר 3 חודשים זה פשוט לא להאמין.

הוראות שימוש:

 

על עור נקי ויבש למרוח כמות קטנה ולהספיג.יש להשתמש בשילוב עם התכשיר בעל מקדם הגנה 15  SPF לפחות. יש להימנע ממגע ישיר עם העיניים.הרחק מילדים.

 

טיפולי פנים © כל הזכויות שמורות. Powered by nopCommerce