You currently have
in your basket.

אנטי פיגמנט קרם

תכשיר ייחודי זה, מכיל תמציות הבהרה פעילות ביותר. מטרתו: מניעת כתמי עור. עור בעל נטייה לכתמים, זקוק לתכשיר מניעתי באופן כמעט קבוע.
התקשר לקבלת מחיר

תכשיר ייחודי זה, מכיל תמציות הבהרה פעילות ביותר. מטרתו: מניעת כתמי עור. עור בעל נטייה לכתמים, זקוק לתכשיר מניעתי באופן כמעט קבוע.


שימושים:
כהכנה לפילינג. האנטי פיגמנט יימנע התפרצות פיגמנטציה בעקבות קילופי עור. כמו כן, לאחר טיפול ממושך בתכשירי הבהרה חזקים יותר כגון: ג'ל הבהרה. עם תום סדרת ההבהרה במכון והשימוש בתכשיר ג'ל ההבהרה, ניתן לעבור להשתמש באנטי פיגמנט לשמירה על התוצאה. תכשיר האנטי פיגמנט מתאים גם לשימוש בחודשי הקיץ.


הוראות שימוש:
על עור נקי, למרוח כמות קטנה ולהספיג. לשימוש בערב בלבד.


חומרים פעילים:
ליקוריש, גאטולין וויטנינג, ברברי, רטינול, חומצה לאקטית, חומצה מנדלית, חומצה גליקולית, חומצה אזלאית, חומצה לאקטו ביונית.

תכשיר ייחודי זה, מכיל תמציות הבהרה פעילות ביותר. מטרתו: מניעת כתמי עור. עור בעל נטייה לכתמים, זקוק לתכשיר מניעתי באופן כמעט קבוע.


שימושים:
כהכנה לפילינג. האנטי פיגמנט יימנע התפרצות פיגמנטציה בעקבות קילופי עור. כמו כן, לאחר טיפול ממושך בתכשירי הבהרה חזקים יותר כגון: ג'ל הבהרה. עם תום סדרת ההבהרה במכון והשימוש בתכשיר ג'ל ההבהרה, ניתן לעבור להשתמש באנטי פיגמנט לשמירה על התוצאה. תכשיר האנטי פיגמנט מתאים גם לשימוש בחודשי הקיץ.


הוראות שימוש:
על עור נקי, למרוח כמות קטנה ולהספיג. לשימוש בערב בלבד.


חומרים פעילים:
ליקוריש, גאטולין וויטנינג, ברברי, רטינול, חומצה לאקטית, חומצה מנדלית, חומצה גליקולית, חומצה אזלאית, חומצה לאקטו ביונית.

טיפולי פנים © כל הזכויות שמורות. Powered by nopCommerce